ALMASOL - DET SUVERÄNA SKIKTET

DEMONSTRATION
Två identiskt lika växellådor är inbyggda i ett plexiglashölje och avskilda från varandra. Vid högsta varvtal ser man hur Almasol-oljan fortfarande hänger kvar, klär in metallen som en handske och skyddar den mot slitage. Den vanliga oljan skummar, oljefilmen bryts ner. En skuminhibitor i Almasololjan pressar upp luftbubblorna till ytan och den slitageminskande Almasoltillsatsen häftar kvar vid metallen. Tack vare Almasololjans överlägsna vidhäftningsförmåga finns alltid en smörjfilm kvar på metallen - alltså omedelbar smörjning vid start.

VÄXELLÅDA MED ALMASOL-OLJA

VÄXELLÅDA MED KONVENTIONELL OLJA

 

Almasol är en unik slitagereducerande tillsats som inte har någon jämförbar substans. Detta mjuka gulbruna pulver blandas in i LE:s oljor och fetter. Den finns också framställd i torr och solid form. Denna torrfilmsteknologi har använts på varje bemannad rymdflygning som USA har utfört. Vetenskapen om smörjning är komplex, men det är bara några få grundläggande uppgifter ett smörjmedel måste uppfylla:

• Reducera energin som är nödvändig för rörelse genom att minska friktionen mellan rörliga delar.
• Eliminera nötning och kärvning mellan friktionsutsatta ytor och därigenom minska förslitningen.
• Den ska kunna kyla ned, täta mot korrosion och transportera undan flagor och större partiklar.

De flesta av dessa mål kan uppnås med rätt val av basoljor och råmaterial, samt noggrann tillverkningsprocess och blandningsteknik. Almasol tillsätts därefter för att förstärka det skydd som behövs i en kvalitetsprodukt. Partiklarna är så små att det skulle rymmas 8000 av dem i punkten i slutet av den här meningen.

FZG-TEST
”Forschungsstelle für Zahnräder und Getreifbau”, förkortat FZG, är en av de få tester som motsvarar verkliga förhållandet på fältet. Som sådan är den en värdefull metod att jämföra olika växellådsoljor. LE har använt en accepterad förändring av FZG-testen där man ökat testens hårdhet
genom att höja belastningen med två viktenheter över gängse norm. I dessa tester kunde man se att oljor av andra fabrikat efter analys hade upp till 263% större utmattning än LE:s egna.

ÖVRIGA ALMASOLTEST
Vid bedömning av LE:s Almasolprodukter måste man även ta hänsyn till följande:

• 100% paraffinbasolja - noggrant utvalda och raffinerade har dessa oljor en exceptionell
resistens mot oxidation och det högsta naturliga indextalet för viskositet.

• Vidhäftning - som gör det möjligt för smörjmedlet att omedelbart häfta vid metallytor
och följa kuggarna direkt vid start.

• Viskositetsindex - är en indikation på förändring av oljans flytbarhet vid olika
temperaturer. Ju högre index desto mindre förändringar i viskositet.

• Avdunstning - resulterar i för hög oljekonsumtion om inte ett smörjmedel typ
LE:s växellådsoljor med mindre flyktighet används.