FETTER

Alla tekniskadatablad är i pdf-format. För att läsa dem behöver du Acrobat Reader.
Har du inte Acrobat Reader installerat,

klicka på ikonen här nedan och ladda hem den.

PDF Beskrivning
LE 451-452 ALMASOL
Flytande eller halvflytande fett för t ex kedjor, vajer, glidytor, kranbommar. Även för växellådor som fordrar halvflytandefett. Utmärkt för centralsmörjning. Vattenfast.

ALMATEK ALLROUNDFETT
LE 1232: Allsidigt allroundfett. Pumpbarhet -20°C. Utmärkt i kullager.
LE 1233: Pumpbarhet +-0°C. Förlänger smörjintervallerna.
LE 1235: Åretruntfett. Pumpbarhet -18°C

LE 1250 ALMASOL HÖGTEMPERATURFETT
Avsett för t ex brännugnar, sotningsaggregat. Bäst i temperaturer 150-350°C
men fungerar ända upp till 1000°C.
LE 1275: NLGI 2 Vattenfast kullagerfett med hög droppunkt. Utmärkt för t ex
elmotorer och lager med höga varvtal.
LE 1299 ALMAPLEX ULTRA SYNTETISKT SMÖRJMEDEL.
Konstruerat för att motstå extrema tryck (EP).
Innehåller ALMASOL, LE´s exklusivaslitageminskande tillsats och QUINPLEX för att
göra fettet vidhäftande och mekaniskt stabilt vid stigande temperaturer.
LE 3750-3751-3752 ALMAGARD FLERFUNKTIONSFETT
Högvärdigt flerfunktionsfett med stort temperaturområde.
Mycket vidhäftande. Tål höga tryck. Förlänger smörjintervallerna.

LE 4700 - 4702 MONOLEC CENTRALSMÖRJFETT
EP-smörjmedel för alla industrimaskiner. Vattenbeständigt. Hög droppunkt. Koksar ej.

LE 4622 MONOLEC MULTIPLEX
Universalsmörjmedel NLGI 2