FETT FÖR ÖPPNA KUGGAR

Alla tekniskadatablad är i pdf-format. För att läsa dem behöver du Acrobat Reader.
Har du inte Acrobat Reader installerat,

klicka på ikonen här nedan och ladda hem den.

PDF Beskrivning
LE 5100 - 5193 PYROSHIELD SYNTETISKT KUGGFETT
Fett för extrema kuggtryck. Saknar droppunkt. Förhindrar skärning i gängförband.
Ej för lagersmörjning. LE 5100 = sprayförpackning
LE 9102 SYNTEMP SPRAYFETT
Syntetiskt fett för t ex öppna kuggar, glidytor, kedjor.Utmärkt till skotervariatorer.
LE 9901 SYNTEMP KUGGFETT
Syntetiskt högtemperaturfett med EP-egenskaper. Främst
avsett för öppna kuggar, glidytor och glidlager. Vattenfast.