EN FULLT UTRUSTAD TILLVERKARE/LEVERANTÖR

 

EN ULTRAMODERN ANLÄGGNING

I april 1981 kunder LE inviga sin nya
smörjmedelsfabrik i Wichita, Kansas.
Anläggningen var den första smörjmedelsfabrik
som byggts i USA på 40 år
och anses allmänt som världens modernaste.
Under 1990 blev fabriken ytterligare
utbyggd med en större forsknings- och
utvecklingsavdelning - ett led i LE:s strävan
att behålla positionen som ledande
inom smörjmedel.
Besökande expertis har imponerats av
utrustningstekniken - en bekräftelse på
LE:s ledarskap när det gäller framställning
av teknologiskt högt avancerade smörjmedel.


PRODUKTION

Fabriken har en yta på 11.625 m2. Anläggningen är helt automatiserad och datastyrd för högsta kontroll och jämnhet i produktionen. Produktionskapaciteten är planerad för stark framtida expansion.
AVANCERAD TEKNOLOGI

Inom anläggningen finns också laboratorier
för forskning, utveckling och kvalitetskontroll.
Utrustningen är den modernaste
i världen i dag - helt i linje med LE:s
ambitioner att ständigt försöka utveckla
ännu bättre smörjmedel och noggrant kontrollera att LE-produkterna håller den över
hela världen erkänt höga kvaliteten.
 

FÄLTPROV

Erfarenheter av daglig praktisk användning
under ”fältmässiga” förhållanden har visat
att LE:s smörjmedel konstant ger högre
verkningsgrad än andra fabrikat.
LE förlänger smörjintervallerna och livstiden på utrustning och maskiner, minskar underhållstider och kostnader och ger därigenom tillbaka initialkostnaden många
gånger om.

 

INTERNATIONELLT KÄNT OCH RESPEKTERAT

Lubrication Engineers Inc. Fort Worth,
Texas, USA, är ett specialoljeföretag för
utveckling och tillverkning av smörjmedel.
Lubrication Engineers, LE i förkortning,
har specialiserat sig på att maximalt förlänga
livslängden för maskinutrustning
och reducera underhålls- och energikostnader.
GRUNDAT 1951

Tre forskningsingenjörer, som insett bristerna
hos existerande oljor och fetter, förstod
att fylla behovet av hårt utnyttjade,
högkvalitativa smörjmedel, inte minst med
hänsyn till den framtida användningen i
större och mer komplicerade maskiner
med högre verkningsgrad som överstiger
vanliga smörjmedels kapacitet. LE-Sverige
startade 1975.