MILJÖ PROGRAM FÖR EN RENARE NATUR
Vi vill alla värna om miljön. med LE:s oljor har du inte bara längre och säkrare drift på dina fordon men du
sänker bränsle förbrukningen med ca 5-10 % på ditt fordon. För mer information angående detta påstående
vargod kolla BULLENTINER for mer information.

Vi värnar om att man ska bevara de natur resurser som finns och använda dem under en sån lång tid som
möjligt. Därför är viktigt med en bra olja som ser till att man kan använda den under extrema arbetsförhållande
så som för vanligt privatbruk. Man kan med LE olja förlänga bytesintervallen men detta är inte något vi
rekomenderar utan detta skall ske under kontrollerade former med ett oljaprov vid varje bytes intervall
för att göra en korrekt bedömning om oljans skick. Rådgör med din tillverkare om vilka bestämmelser
som gäller just dina maskiner

LE har gått sammans med Lube-Tools för en unik miljösatsning. Vi kommer att skicka med tillräckligt
saneringsmedel för att sanera oljan som vi skickar. Givetvis skall denna produkt även användas under
transport vid eventuella transport läckage. Den är givetvis frivillig om man vill ha med sina dunkar, men
vi vill alla värna om miljön så om inget annat är förbestämt kommer vi att skicka med lika mycket
saneringsmedel som olja HELT GRATIS. Påsen kommer skickas som ett kolli vid sidan av din
beställda produkt. ( Gäller endast dunkar och fat samt liten extra fraktkostnad tillkommer )

Har du några frågor om våran miljö satsning kontakta oss

EN FRÅGA OM GOD SMAK H1 KLASSAT
LE:s smörjmedel för maskiner inom livsmedelsindustrin erbjuder den rätta lösningen för att möta alla
dess behov. Fetter som inte har smak eller tvättas bort, tränger ut, smälter eller rinner, inte ens efter
långa exponeringar av höga temperaturer och fukt. LE:s vita oljor och smörjmedel har den högsta
bärförmågan mot höga tryck av förekommande vita smörjmedel. De har överlägset motstånd
mot slitage och oxidation

MINDRE MÄNGDER I NATUREN
LE lämnar garanti för att produkterna inte innehåller cancerframkallande ämnen som PCB,
klorerade naftalener, etc. Exempel finns där man genom att använda LE-produkter befriats
från hud- och allergiproblem som orsakats av smörjfett och oljor. Vi sänder gärna ytterligare
information - certifikat, varuinformation, intyg. Tar man hänsyn till att LE-olja räcker betydligt
längre än olja av standardtyp, inser man det värdefulla i att hushålla med naturens
resurser. Den positiva kretsgången:

= mindre mängd olja ur naturen
= använda oljan under längre tid
= mindre spillolja att ta hand om
= mindre risk för personalen, genom minskad
exponeringstid, genom förlängda
smörj- ooch oljebytesintervaller.

TÄNK PÅ ATT DET BARA BEHÖVS
1 LITER OLJA FÖR ATT FÖRSTÖRA
1 MILJON LITER VATTEN