MONOLEC - ETT UNIKT SMÖRJMEDEL

RADIOAKTIVA TEST
Monolec ökar i hög grad styrkan hos smörjoljefilmen genom en process som kallas ”partikelattraktion”. För att mäta enbart den slitageminskande förmågan hos Monolec genomfördes en sofistikerad radioaktiv test på en helt vanlig olja, alltså inte på LE:s olja, som är sammansatt av paraffinbasolja och högeffektiva tillsatser. Motorn körd utan Monolec visade ett slitage på 3.5 mg i timmen, med Monolec bara 2.7 mg i timmen, alltså en slitageminskning med 24.2% tack vare tillsatsen av Monolec.

MICROBILD AV KOLVMANTEL SMORD MED KONVENTIONELL OLJA
MICROBILD AV KOLVMANTEL NÄR MONOLEC TILLSATTS  

MONOLEC

Monolec ökar smörjoljefilmens styrka genom att separera rörliga metallkomponenter
som förhindrar metall-mot-metallkontakt, därigenom minskas friktion och nötning. Ingående i en smörjolja belägger Monolec metallytorna med ett lager av molekyler, som reducerar friktionen genom sin ”kullager”-verkan. Skulle oljefilmen brista under högt tryck, reagerar Monolec med metallytornas snabbt friktionsupphettade ojämnheter och bildar ett kemiskt smörjmedel som förhindrar kärvning. Många antislitagetillsatser av andra fabrikat ansamlas på metallytan och påverkar toleranser eller faller ur smörjmedlet och samlas i fördjupningarna. Monolec fördelar sig jämnt och fullständigt, ansamlas inte, utan ger ett skyddande molekylskikt som inte separerar vare sig ur oljor eller smörjfetter. Monolec har inga negativa effekter, som att bli ett korrosivt, bidra till avlagringar eller oxidera. Monolec har i praktiken bevisat sin förmåga att minska slitage, sänka arbetstemperaturer och avsevärt öka livslängden hos maskinutrustningar.

BOWDEN-LEBEN TEST

Med mätinstrumentet Bowden-Leben utför man den finaste och mest avslöjande testen av antislitagetillsatser. Appraten har en provhållare där en metallremsa av lagerlegering placeras. En
stav av vevaxelstål ligger an mot remsan som övergjuts med den aktuella oljan som ska testas. Via termoelement och trådtöjningsgivare kan temperatur och friktionskoefficient avläsas. Vid ett prov ställdes Monolec GFS motorolja mot sex olika, internationellt använda multi- och singlegrade
premiumoljor. Resultatet kan sammanfattas så att de sex konventionella oljornas friktionskoefficienter började öka kraftigt inom ett temperaturområde 177-233 °C, varefter oljorna
snabbt bröts ned. Vid 233 °C började Monolec-linjen i stället att falla, t.o.m. under testets utgångspunkt, och stannade i det läget även vid testgränsen på 300 °C. LE:s slitageminskande tillsats av Monolec tar över när andra, konventionella tillsatser bryts ned mellan 177-233 °C
och fortsätter att ge skydd upp till 300 °C, förmodligen högre. Man bör hålla i minnet att temperaturer på över 200 °C lätt bildas i förbränningsmotorer, även om temperaturmätaren visar
en lägre vevhustemperatur.