LE:S FÖRETAGSIDÉ

 

LE ser som sin uppgift:
- att utveckla de teknologiskt mest
avancerade smörjmedlen efter riktlinjer
av forskare på våra utvecklings- och
forskningslaboratorier.
- att producera högkvalitetsprodukter
med kvalitetskontroll.
Målsättningen är att skapa finast
tänkbara smörjmedel för högsta möjliga
prestanda. LE:s produkter ska vara
unika och uteslutande helt egna. De
måste ge användaren värden och fördelar
som ligger långt över vad man
kan uppnå med andra produkter inom
motsvarande användningsområden.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Den avancerade, fullt utrustade och professionellt
bemannade forsknings- och
utvecklingsavdelningen ägnar sig åt att
framställa och testa LE:s smörjmedel.
Kontinuerligt undersöker de avancerade
teknologier för att framställa nya produkter
som kan möta framtida krav.


KVALITETSKONTROLL

LE:s kvalitetskontroll exemplifierar satsningen
på strikt processkontroll för att
garantera att produkterna alltid ska vara
verksamma på samma höga nivå. Varje
parti smörjmedel måste passera åtminstone
fem ingående fysiska test innan de godkänns.

TILLVERKNING

LE:s smörjmedelsfabrik i Wichita, Kansas,
har den mest avancerade process-
och tillverkningsutrustning som finns idag.
Här tillverkas LE:s produkter noggrant
efter exakta specifikationer. Till det följer
att vi med våra stora förråd av råoljor
kan garantera våra kunder oavbrutna leveranser
av smörjmedel.

KUNDSERVICE

Med stöd av teknisk expertis får kunderna
snabb hjälp att lösa sina problem för att
kunna reducera underhålls- och energikostnader,
reparationstider och lägga upp ett
förebyggande underhållsprogram genom
att:
• rekommendera smörjmedel för maskiner
och utrustning
• översätta resultat av oljeanalyser
• utbilda personalen i den rätta användningen
av produkterna
• upprätta, genomföra och underhålla ett
smörjmedelsprogram.

SERVICE

Service är en ledstjärna för LE.
Högt utbildade säljare arbetar nära kunderna
för att utröna och undersöka kostnadseffektiva
lösningar till svåra problem
med smörjning.


LAGER OCH DISTRIBUTION

Alla inkommande kundorder ska normalt
kunna behandlas och leverans påbörjas
inom 24 timmar. Detta minskar kundens
lagerbehov och garanterar snabb leverans
just när man behöver.