KUNDSERVICE
Med stöd av teknisk expertis får kunderna snabb hjälp att lösa sina problem för att
kunna reducera underhålls- och energikostnader, reparationstider och lägga upp ett
förebyggande underhållsprogram genom att:

• rekommendera smörjmedel för maskiner och utrustning

• översätta resultat av oljeanalyser
• utbilda personalen i den rätta användningen av produkterna

• upprätta, genomföra och underhålla ett smörjmedelsprogram.

SERVICE
Service är en ledstjärna för LE. Högt utbildade säljare arbetar nära kunderna
för att utröna och undersöka kostnadseffektiva lösningar till svåra problem med smörjning.

LAGER OCH DISTRIBUTION
Alla inkommande kundorder ska normalt kunna behandlas och leverans påbörjas
inom 24 timmar. Detta minskar kundens lagerbehov och garanterar snabb leverans
just när man behöver.