UNIKA TILLSATSER
LE:s egen forskning för tillverkning av tillsatser utvecklar kontinuerligt mer effektiva
högteknologitillsatser, eftersom ingen basolja i sig själv är tillräcklig som smörjmedel
i dagens maskiner. Till paraffinbasoljan har adderats vissa, för LE exklusiva och patenterade
tillsatser, som gör att dessa smörjmedel är de bästa som står att finna!

 

MONOLEC har fått sitt namn av ”monomolekylär”, som beskriver den kemiska sammansättningen.
Molekylerna liknar kulorna i ett kullager och lägger sig i ett enkelt (mono) skikt över metallytorna
och förhindrar metall-motmetallkontakt.

ALMASOL har en helt unik s.k. lamellär molekylform. Molekyllagren verkar som glidande
plan mot varandra - som korten i en kortlek - och därigenom minskas friktionen.

DUOLEC är en temperaturaktiverande, dubbelverkande, flytande tillsats som tillför särskilda egenskaper.
Den ökar styrkan och stryktåligheten i smörjmedlet och skyddar metallytorna i applikationen.LE-smörjmedlen innehåller antingen
MONOLEC, ALMASOL eller DUOLEC som slitageminskande tillsats.
Alltefter smörjmedlens användningsområden
kompletteras de med andra additiv:

QUINPLEX: Ger ojämförlig vattenresistens, ökad vidhäftningsförmåga, större mekanisk stabilitet
och skapar en spärr mot korrosion och garanterar fullständig förening av olja och fettbaser.

PYROSHIELD: Ger utmärkt smörjning vid extremt tung nötning, öppna kuggar och chockbelastade
delar. Därutöver tillsätts givetvis inhibitorer mot oxidation, rost, korrosion, skum etc.

 

PARAFFINBASOLJA - DEN ÖVERLÄGSNA GRUNDEN
LE-smörjmedlen har högklassig paraffinbasolja som grund och inte blandbaserade
oljor som många konventionella smörjmedel. Paraffinbasolja har i sig själv flera kvalitativa
fördelar som är väl kända inom industrin - helt enkelt bättre smörjegenskaper. Den har också ett
högre naturligt viskositetsindex än blandbasoljorna och är därmed lämplig för högre temperaturer.
Den större egna värmebeständigheten motverkar oxidation. Till detta kan läggas egenskaper som
bättre fuktresistens, högre flam- och antändningspunkteroch en segare smörjfilm med större vidhäftning.