VAJERSMÖRJMEDEL

Alla tekniskadatablad är i pdf-format. För att läsa dem behöver du Acrobat Reader.
Har du inte Acrobat Reader installerat,

klicka på ikonen här nedan och ladda hem den.

PDF Beskrivning
LE 2001 MONOLEC VAJERSMÖRJMEDEL
Penetrerande tunt smörjmedel som tränger in och rostskyddar vajern.
LE 2002 ALMASOL VAJERSMÖRJMEDEL
Beläggningssmörjmedel. Avsett främst att användas efter LE 2001.
Ger en torr, klibbfri yta.